"Srovnejte si půjčky - jaký bude rozdíl mezi nabídkami?"
Klikněte zde: SROVNÁNÍ NEBANKOVNÍCH PŮJČEK online.

Půjčka vs. Úvěr vs. Hypotéka - Jaký je rozdíl?

Ve všech třech případech se jedná o zapůjčení peněz a jejich následné vrácení s úrokem? Ne, není tomu tak. Rozdíl tedy je, že půjčku si poskytují fyzické osoby (přátelé a rodina), ale úvěry a hypotéky mohou poskytovat jen a pouze banky? Opět tomu tak není. Nebo snad rozdíl mezi hypotékou od úvěrem je ten, že se v průběhu může změnit úroková sazba? Opět ne. Navíc si ani nelze říci: "toto bude úvěr". Skutečnost totiž není posuzována podle toho, co bylo mezi věřitelem a dlužníkem dohodnuto. Ale jaké znaky tato transakce naplňuje (=které podmínky s skutečnosti splňuje). Celá problematika je o trochu složitější. A nic není tak, jak se na první pohled zdá. Problematika je komplikovanější na objem znalostí, které musíte mít. Nikoliv náročná na logiku či vzdělání. Pokud si přečtete následující článek, tak poznáte rozdíl.

PŮJČKA - jaký je rozdíl oproti ostatním?

Je upravena občanským zákoníkem (§657 a §658). Smlouvu mohou uzavřít jak občané mezi sebou, tak zde mohou figurovat i firmy či banky. Vše vstupuje v platnost až samotným předáním jistiny - např. vyplacením peněz. Nemusí jít vždy jít pouze o peníze - půjčka jako jediná z těchto tří forem umožňuje, že může jít i o movitý majetek. Na rozdíl - ostatní dvě možnosti jsou pouze finanční produkty. Jedná se tedy o tzv. smlouvu reálnou. Dlužník zde nežádá o schválení a neuzavírá žádnou smlouvu předem. Pokud nedojde k vyplacení, tak nedošlo ani k půjčce. Ke vzniku smlouvy nemůže dojít (je neplatná), pokud nedošlo k předání dané věci (peníze, majetek). Důležitý rozdíl.

Příklad z praxe: Paní Jana požádá o 60 000 Kč souseda/firmu. Ta ji posoudí a sdělí, že by ji byla ochotna tyto finance vyplatit. Doposud se nepodepisovala žádná závazná smlouva (povšimnete si rozdílu u úvěru). Dohodnou se úroky, doba splatnosti a měsíční splátka. V okamžiku vyplacení (hotovost/převodem) vše vstupuje v platnost. Pokud firma nepředá peníze paní Janě, tak k půjčce nedošlo.

ÚVĚR - jaký je rozdíl oproti ostatním?

Je upravován obchodním zákoníkem (§497 až §507). Smlouvu může uzavřít pouze banka nebo úvěrová firma. Nyní přichází na řadu to, co vás možná zaskočilo v předchozím bodu. Zde je nejdříve podepsána listina, kde se věřitel zavazuje, že vyplatí dlužníkovi peníze. A to v okamžiku, až o ně požádá. Tedy nemusí dojít k samotnému vyplacení financí - a přesto se jedná o úvěr. I přestože, že věřitel nedal dlužníkovi peníze, tak už je to v tuto chvíli úvěr. Jedná se pouze o závazek věřitele. Teprve až na žádost dlužníka dojde k vyplacení peněz dle podmínek ve smlouvě. Může i nemusí být vyžadována zástava nemovitosti.

Dalším častým omylem je, že hypotéka je jediný produkt, kde může dojít k refinancování. Tedy,vezmete si hypotéku na 10 let a ve smlouvě může být zafixována úroková sazba pouze na 5 let. Následně můžete přejít k jiné bance a doplatit zbývajících 5 let s výhodnějším úrokem. Nyní se vyskytují na finančním trhu i takové úvěry, které toto umožňují. Zpravidla jej můžete celý kompletně splatit předčasně a neplatit žádné penále (na rozdíl od hypotečního úvěru).

Příklad z praxe: Pan Milan požádá banku o úvěr 100 000 Kč. Bankovní společnost tento požadavek posoudí kladně a pana Milana schválí. Domluví si podmínky (úroková sazba, splátkový kalendář) a podepíší smlouvu. Ale pan Milan nedostal žádné peníze. Má pouze závazek od věřitele (banky), že až bude chtít, tak mu musí peníze poskytnout. A už v tuto chvíli dochází k úvěru. Pan Milan této možnosti může využít, ale i nemusí. Vidíte tedy zásadní rozdíl.

HYPOTÉKA (hypoteční úvěr) - jaký je rozdíl oproti ostatním?

Dle zákona tato transakce jako jediná musí být VŽDY zajištěna nemovitostí. Nelze ji poskytnout bez zástavy. Musíte ručit rodinným domem, bytem nebo pozemkem. Jelikož se jedná o financování nákupu nemovitosti, tak může být sjednána i tzv. "spoluúčast", tedy že se určitou měrou budete podílet na jejím nákupu z vašich úspor. Zpravidla se jedná o 10% až 20%. Obvykle platí, že čím více peněz na dům či byt dáte vy ze svého, tím výhodnější podmínky (RPSN) získáte. V některých případech může být závazně vyžadována spoluúčast - např. pokud jste nebyli posouzeni jako dostatečně bonitní.

Taktéž je zde dohodnuta doba fixace. Tedy dobu, po kterou máte garantovaný pevný úrok (např. 3%). Většinou se domlouvá na 3 až 5 let. Po skončení této doby můžete vše jednorázově doplatit. A přejít ke konkurenční bance, která má výhodnější nabídku. V praxi se tak dají ušetřit zpravidla desítky tisíc korun. Zároveň je to jediné období (obvykle 1 měsíc), kdy lze vše jednorázově doplatit a nedostat penále či pokutu. Pokud nebudete splácet dle dohodnutých podmínek, tak o zástavu přijdete. Budete prodána v nedobrovolné dražbě za značně nižší částku, než je její tržní cena. Z výtěžku bude uspokojen věřitel (banka) a případný zbytek bude předán vám. Může se ale i stát, že se prodá za menší částku, než kolik dlužíte. Rozdíl budete muset doplatit z vlastních zdrojů.

Příklad z praxe: - pan Karel si sjednal hypotéku na 20 let, s úrokem 5%, s dobou fixace 3 roky a splátkou 5000 Kč měsíčně. A ze zákona musel ručit domem. Po třech letech (konec fixace) si zašel do konkurenční banky, kde mu nabídli úrok jen 4%. Pan Karel souhlasil. Druhá společnost okamžitě vyplatila prvního věřitele a od té doby splácí pan Karel novému věřiteli. Fixaci má nyní na 5 let - po této době opět může bezplatně změnit věřitele.

Jaké rozdíly si zapamatovat? Co si z toho odnést?

Půjčka - může být uzavřena mezi kýmkoliv. Nemusí se jednat jen o peníze, ale i majetek. Smlouva vstupuje v platnost až jsou předány peníze nebo majetek.

Úvěr -jedná se pouze o závazek věřitele, že vám poskytne peníze. Nemusejí být nikdy vyplaceny. Nyní si již lze sjednat i dobu fixace. Lze splatit předčasně bez pokut.

Hypotéka - vždy musí být zajištěna nemovitostí. Domlouvá se doba fixace, po které můžete opustit věřitele a přejít k jinému. Je možná spoluúčast na koupi. Bez pokut lze předčasně splnit jen po konci fixace.

Na co si dát pozor - Ostatní rozdíly neznají

Na internetu se vyplatí být zvláště opatrní. Po přečtení toho článku budete znát rozdíl. A pokud uslyšíte slovo "úvěr", tak automaticky víte, že se nejdříve podepíše smlouva a až na vaši žádost dojde k její plnění. Bohužel, dnešní zprostředkovatelé (převážně nebankovní) jsou finančně velmi negramotní a neznají základní pojmy. Proto si střídají pojem "půjčka" a "úvěr", aby byl jejich proslov pestřejší. Vždy si přečtěte konkrétní podmínky, nedejte jen na titulek nabídky.

Příklad z praxe: V posledních měsících někteří poskytovatelé na internetu nabízejí "americkou hypotéku", ale nevyžadují zástavu. Jak již víte, tak vůbec nezáleží na tom, že jste si sjednali "americkou hypotéku". Tyto produkty nabývají znaků půjčky - tedy se i o ni jedná.

Nyní jste již se vším seznámeni. Využijte na začátku stránky srovnávače půjček. A podívejte se, kolik je vám kdo ochoten okamžitě vyplatit.

Pavel Hromek

Jak vidíte současnou situaci z hlediska vývoje úrokových sazeb? Ve vztahu k době fixace hypotéky.

Eva Glubišová

Brali jsme si hypoteční úvěr na byt asi před 2 měsíci vše jsme projednávali s finančním poradcem. Ten nám doporučil, ať si vezmeme kratší dobu fixace a dohodli jsme se na 3 letech. Já tomu moc nerozumím, ale i můj manžel s tím souhlasil a měl stejný pohled.

Vladimíra Pončíková

Intenzivně jsem se o to zajímala. A je tady rozdíl mezi tím, co tvrdí noviny, rozdíl co radí v bance a rozdíl co vám poradí soukromý poradce. Takže jsem byla pro zlatou střední cestu - zvolila jsem 5 let.

Lenka Švecová

Taky by mě zajímal váš názor. Budeme se chystat k podobnému kroku a už pomalu dáváme dohromady všechny potřebné informace. Pište, se zájmem si to přečtu.

Marek Svátek

Rozhodně sjednávat fixaci u hypoték na co nejdelší dobu. Už to tvrdím moc dlouho. Aby jste rozuměli, tak aktuální 2% až 3% nenabízejí všechny společnosti. Některé se zastavili už na vyšších číslech. A dolů klesají jen ty, které si chtějí tímto krokem vytvořit konkurenční výhodu. Z toho jasně vychází, že už nikdo z nich nemá důvod klesat níže. Ti, kteří chtěli zůstat drazí, již jsou. Ti kteří bojují cenou, ji již mají. A nevěřím, že by trh s tímto momentálně nějak zahýbal pozitivnějším směrem. Proto radím - doba fixace hypotéky na co nejdelší dobu. Klidně i 10 let. Je zde totiž rozdíl mezi tím, jak to zjednodušují média a jaká je skutečnost.

Romana Polášková

Já ale pořád nechápu, jaký je rozdíl mezi úvěrem a půjčkou. Zajímá mě ten největší - přece v obou případech je to tak, že věřitel předá dlužníkovi peníze. A ten mu je s úrokem splácí. To se liší nějaké zákoníky nebo je tam rozdíl v podmínkách? Prosím jednoduše, ten složitý článek jsem nepochopila.

Lucie Velíšková

Vždyť je to tam napsáno zcela jednoduše. Úvěr je pouhý příslib peněz a začíná platit až ve chvíli, kdy toho příslibu využijete. Zatímco půjčka není příslib, tam okamžitě dochází k předání finančních prostředků.

Zuzana Maroušková

Ano, přesně jak říká Lucie. Představte si, že budete chtít 100 000 Kč na úpravu domácnosti. Zažádáte si o půjčku, oni řeknou, že vám ji dají - ale nic ještě nepodepíšete. Dostavíte se na místo, oni dají peníze a vy podpis. A je vše vyřešeno. Oproti tomu když požádáte o úvěr, tak vám jej schválí a vy sepíšete smlouvu. A sice o tom, že můžete tyto dohodnuté finanční prostředky kdykoliv čerpat. A již tímto okamžikem se jedná o úvěr, i když jste si žádné peníze nevzala.

Erika Svobodová

Na tyto stránky jsem narazila úplně náhodou. A dost mě překvapilo, že je mezi tím takový rozdíl. Měla jsem v hlavě zafixované, že jedno dává banka a to druhé si dávají lidé mezi sebou. Že je to až tak markantní by mě ani nikdy nenapadlo.

Iveta Dolanová

Doporučila bych vám přečíst si ten poslední odstavec, tam je to docela dobře celé shrnuto. To kdo to poskytuje není až zas tak podstatné a o ničem to nehovoří. Vždy záleží na tom, jaké znaky zmíněná transakce vykazuje. A to je směrodatné. To vaše zjednodušení je příliš jednoduché a nedoporučila bych vám tak uvažovat. Nevyjadřuje to tu pravou podstatu problému.

Jaroslav Doležel

Dobrý den, nad vlastním bydlením ještě neuvažuji, jsem zatím jen student. Ale zajímalo by mě, jak u hypotéky fungují ty pojmy, které jsou zde zmíněny - fixace, refinancování, změna banky a celý tento proces. Dost mě to zaujalo z toho důvodu, že jsem ještě o ničem podobném neslyšel. To je opravdu normální a bankovní společnosti se tomu nebrání?

Filip Suchánek

Jednoduché. Berete si například hypotéku (=půjčku na dům) na 20 let. A domluvíte se, že dalších 5 let bude úroková sazba 4,03%. Tedy 5 let je doba fixace. Za uplynutí této doby vám současný poskytovatel řekne - nabízím vám na dalších 5 let pevný úrok 3,51%. Což je samozřejmě výhodnější a vy by jste uzavřel novou smlouvu. Nebo by jste si mohl obejít konkurenci a sjednat si výhodnější úrokovou sazbu. Vyplatit bývalý závazek (=refinancovat) a splácet u nové společnosti.

Ondřej Hroch

K tomu už není moc co dodat, nade mnou je to popsáno dokonale. Snad bych jen dodal, že ta doba fixace není vždy 5 let, ale je proměnná. A že to není vyloženě půjčka, to rovnítko bych tam tak přímo nedával.

Zdeňka Hamrlová

Jestli se tomu banky nebrání? Samozřejmě že brání. Na jednu stranu se snaží zabránit odchodu klienta. A moc dobře vědí, že na sjednání nového závazku a domluvy konkrétní podoby refinancování, je třeba minimálně měsíc. Takže klienty na konec neupozorňují a nedají jim čas na nové sjednání. A poté již jen čekají na to, kdy klientu nezůstane nic jiné, než tu uzavřít u té samé společnosti. A na druhou stranu zase přetahují cizí zákazníky k sobě výhodnějšími sazbami - ty jsou často mnohem levnější pro lidi, kteří k nim přecházejí. Než pro ty, kteří u nich již jsou.

Božena Novotná

Já bych to neviděla tak kriticky. Už máme jeden hypoteční úvěr za sebou a měnili jsme poskytovatele. A musím říct, že vše proběhlo bez problému a naprosto na jedničku. Původní věřitelem nám se vším ochotně pomáhal a dál i rady nad rámec povinností. Nemyslím si, že by držely lidi za každou cenu. Fluktuace zákazníků je součástí tohoto businessu a oni si toho jsou samozřejmě vědomi.

Srovnání půjček online

Fotografie: Půjčka, úvěr, hypotéka.

Půjčka, úvěr, hypotéka
www.srovnavacpujcek.cz - 2024 - Kontaktní informace