"Srovnejte nejlevnější půjčky, dle Vašich možností"
Klikněte zde: SROVNÁNÍ NEBANKOVNÍCH PŮJČEK online.

Ručení za půjčku

Jak se orientovat v široké nabídce úvěrů a půjček a podle čeho vybírat? Jedním z hledisek, které je třeba vzít při výběru půjčky do úvahy, je způsob zajištění. Je vůbec nějaké zajištění požadováno? A pokud ano, o jaký druh zajištění jde a jaká rizika jsou s ním spojena?

Půjčka bez zajištění

Na trhu existuje široká nabídka půjček bez zajištění. Poskytovatel úvěru v takovém případě například požaduje potvrzení bonity, tj. dostatečných příjmů klienta, a jelikož pro něj tato půjčka představuje vyšší míru rizika, je většinou spojena s vyššími úroky.

Půjčka se zajištěním nemovitostí

Jeden ze způsobů, jak zajistit úvěr nebo půjčku, je zastavit nemovitost. Může jít o nemovitost dlužníka, nebo třetí strany - například příbuzného. Při tomto zajištění je třeba dobře zvážit, zda je hodnota nemovitosti adekvátní výši úvěru - vždy existuje určité riziko, že se dostanete do platební neschopnosti, a ztratit kvůli několika desítkám tisíc střechu nad hlavou může být důsledkem jednoho neuváženého rozhodnutí.

Půjčka s ručením

Další možností, jak zajistit úvěr, je využít ručení. K úvěru přistupuje třetí osoba, která se zavazuje převzít závazky za dlužníka v případě, že dotyčný nezvládá svůj úvěr platit. Nový občanský zákoník přinesl do této oblasti několik novinek.

Dluh přechází na věřitele už od okamžiku, kdy jej nesplácí dlužník, ačkoli ho ke splnění jeho závazků písemně vyzval poskytovatel úvěru. Věřitel tak vůbec nemusí své závazky na dlužníkovi napřed vymáhat, což je pro ručitele zásadní informace.

Ručitel by si měl proto vždycky předně prostudovat, jakou smlouvu podepisuje - je v ní přesně řečeno, za splnění jakých podmínek ručí. Běžně je například ve smlouvách ujednáno, že jakmile dlužník nezaplatí byť jedinou splátku, může poskytovatel úvěru vymáhat celý dluh na ručiteli.

Ručitel by měl být proto dobře obeznámen s tím, za jakých podmínek by případně splácení závazku přejal, a jak moc je dlužník rizikový. Měl by tedy postupovat jako banka, která zvažuje, zda někomu poskytnout půjčku - prozkoumat jeho příjmy, zvážit věk, zdravotní stav a celkové životní podmínky. Jen tak se ručitel vyhne potenciálně velmi nepříjemným situacím.

Zajištění úvěru směnkou

Další možností jak zajistit úvěr je využít směnky. Jedná se o cennou listinu, kterou lze zajistit úvěr. Oproti jiným způsobům se však liší v tom, že vymáhání dluhu je rychlejší. Nejde totiž soudní cestou.

Použití směnky nemusí být pro dlužníky automaticky nevýhodné. Jen je třeba splnit podrobné formální požadavky pro směnky a vyhýbat se tzv. bianco směnkám. Tedy směnkám s nevyplněnými kolonkami (zejména výše úvěru a splatnost). Směnky, které nesplňují formální požadavky na konkrétní položky jsou neplatné.

Platná novela zákona o spotřebitelském úvěru zakazuje pro tento typ úvěrů používat směnky i šeky.

Srovnání půjček online
www.srovnavacpujcek.cz - 2024 - Kontaktní informace