Chci rychlou půjčku do 20 000 KčChci rychlou půjčku
Stačí 1 žádost a víte, kde vám opravdu půjčí
\
Smlouva o půjčce: Na do dát pozor a co by v ní rozhodně nemělo chybět?

Smlouva o půjčce: Na do dát pozor a co by v ní rozhodně nemělo chybět?

Ať už smlouvu o půjčce podepisujete s bankou, nebankovní společností nebo soukromou osobou, vyplatí se znát, na co pamatovat a jaké náležitosti by měla obsahovat. Jak má správná smlouva o půjčce vypadat dle zákona, aby byla považována za platnou? 

Smlouvu o půjčce většinou podepisujeme s bankou nebo licencovanou nebankovní společností. Zde by nemělo docházet k právním nedostatkům, protože smlouvy připravují odborníci. Smlouvu o půjčce však můžeme uzavřít také s příbuznými, známými, se zaměstnavatelem či soukromým investorem. Než ji stvrdíte svým podpisem, měli byste být schopni posoudit správnost jejího obsahu.

1. Smlouva o půjčce se známými nebo příbuznými

Jestliže půjčujeme svým známým nebo rodině, případně si od nich peníze vypůjčujeme my, jedná se o peněžitou zápůjčku. Té se věnuje Občanský zákoník v § 2390 - 2394. Sice nevyžaduje písemnou formu smlouvy, ale hovoří o ujednáních ve smlouvě. Ta se nejlépe prokazují po té, co byla sepsána “na papír” a podepsána oběma smluvními stranami.

Pro smlouvu o peněžité zápůjčce platí stejná pravidla jako pro jakoukoliv jinou smlouvu mezi dvěma subjekty. Měla by vždy obsahovat:

 • identifikaci všech smluvních stran - jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum narození, případně rodné číslo a číslo občanského průkazu, 
 • jednoznačné určení, kdo je věřitelem a kdo dlužníkem, 
 • předmět smlouvy - výši zápůjčky a měnu, v níž se realizuje,
 • datum poskytnutí peněz - kdy k půjčce závazně dojde.

Více toho běžná smlouva o půjčce obsahovat nemusí. Občanský zákoník k tomu říká, že: „Neurčí-li smlouva, kdy má být zápůjčka vrácena, je splatnost závislá na vypovězení smlouvy.“ Když není výpovědní lhůta sjednána, lze uplatnit zákonných 6 týdnů

Dlužník smí splatit peněžitou zápůjčku kdykoliv pouze v případě, že nebyly sjednány úroky. Pokud bylo sjednáno vrácení zápůjčky formou pravidelných splátek, může věřitel požadovat splacení celého dluhu najednou po té, co se dlužník opozdil se splátkami o více než 3 měsíce.

V zájmu obou stran samozřejmě je, aby smlouva obsahovala všechny podmínky půjčky, mezi něž patří úroky, způsob splácení, počet splátek, případně úpravu výpovědní lhůty. Do smlouvy můžete doplnit i jméno svědka, což se hodí zejména při předávání půjčky v hotovosti. Jde o informace dobrovolné, které na platnosti smlouvy nic nezmění.

2. Smlouva o půjčce se zaměstnavatelem

V případě smlouvy o půjčce se zaměstnavatelem je to podobné jako v předchozí části u půjčky mezi přáteli či příbuznými. Obsah smlouvy bude totožný až na dvě odlišnosti:

 1. Zaměstnavatel smí zaměstnanci půjčit maximálně 300 000 Kč (i v celkovém součtu více poskytnutých úvěrů).
 2. Půjčka od zaměstnavatele musí být bezúročná. Legislativa zakazuje zpoplatnit zaměstnanecké půjčky.

3. Smlouva o půjčce se soukromým investorem

Se soukromým investorem nebo s nebankovní společností, která postrádá licenci ČNB, smíte uzavřít dva typy smlouvy o půjčce:

 • smlouvu o peněžité zápůjčce - musí obsahovat stejné povinné náležitosti, jako jsou uvedeny v prvním odstavci. Jde o stejný typ půjčky i smlouvy,
 • smlouvu o úvěru - zde půjde o úvěr podnikatelský, jehož zákonné požadavky najdeme také v Občanském zákoníku, konkrétně v § 2395 - 2400. Abyste mohli s poskytovatelem takovou smlouvu uzavřít, musíte mít přidělené IČO. 

Smlouva o úvěru nemusí být dle zákona písemná. Ve vašem zájmu je ale její písemná existence je. Za prvé si můžete v klidu projít podmínky, jste-li budoucí dlužník. Na nich totiž některé společnosti vydělávají nejvíce. Podívejte se, jak poznat, zda se nejedná o lichvu!

Smlouva o úvěru bude mít stejné náležitosti jako smlouva o zápůjčce: identifikaci obou smluvních stran, výši půjčky, datum sjednání a podmínky splácení

4. Smlouva o spotřebitelském úvěru s bankou či nebankovní společností

Náležitosti smlouvy upravuje Zákon o spotřebitelském úvěru především v § 104 - 111. Zákon vyžaduje písemnou podobu a stanovuje povinné součásti smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru, které jsou:

 • druh spotřebitelského úvěru, 
 • kontaktní údaje smluvních stran, včetně zprostředkovatele,
 • celkovou výši spotřebitelského úvěru a podmínky jeho čerpání,
 • dobu trvání spotřebitelského úvěru,
 • u prodeje na splátky pak určení zboží nebo služby a jejich cenu, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru,
 • zápůjční úrokovou sazbu a podmínky upravující použití této sazby,
 • roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr, celkovou částku, kterou má spotřebitel zaplatit,
 • výši, počet a četnost splátek, jež má spotřebitel provést,
 • informaci o právu obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě splátkového kalendáře,
 • případnou povinnost spotřebitele hradit platby za vedení úvěrového účtu,
 • následky nesplácení nebo prodlení,
 • informaci o právu na odstoupení od smlouvy,
 • informaci o právu na předčasné splacení,
 • informaci o způsobu ukončení smluvního vztahu,
 • informaci o možnosti využití pomoci od finančního arbitra,
 • označení příslušného orgánu dohledu.

U specifických půjček jsou vyžadovány další prvky. Například, zda použití kapitálu vytvořeného platbami spotřebitele (namísto splácení spotřebitelského úvěru) povede k úplnému splacení půjčky, kdy musí být vyrovnáno záporné saldo na kontokorentním účtu apod.

Vedle toho ještě zákon vyžaduje splnění procesní stránky. Potenciální dlužník má nárok si návrh smlouvy důkladně pročíst a musí mít dostatečnou lhůtu na rozmyšlenou, po který se podmínky úvěru uvedené v návrhu smlouvy nezmění.

Mohlo by se Vám z naší nabídky rovněž líbit:

Zonky

20 000 - 1 200 000 Kč

Plná hvězdička hodnoceníPlná hvězdička hodnoceníPlná hvězdička hodnoceníPoloviční hvězdička hodnoceníPrázdná hvězdička hodnocení

NEY Spořitelní družstvo

200 000 - 30 000 000 Kč

Plná hvězdička hodnoceníPlná hvězdička hodnoceníPlná hvězdička hodnoceníPlná hvězdička hodnoceníPoloviční hvězdička hodnocení

Smart půjčka

50 000 - 300 000 Kč

Plná hvězdička hodnoceníPlná hvězdička hodnoceníPlná hvězdička hodnoceníPlná hvězdička hodnoceníPoloviční hvězdička hodnocení

UniCredit Bank

20 000 - 1 000 000 Kč

Plná hvězdička hodnoceníPlná hvězdička hodnoceníPlná hvězdička hodnoceníPlná hvězdička hodnoceníPoloviční hvězdička hodnocení

srovnat všechny půjčky

Nejnovější články z magazínu o půjčkách

Partnerská sekce webu
Mezi naše dlouhodobé partnery patří internetové stránky Finanční záložna, které nabízejí sjednání půjček od soukromých osob a investorů. Formou inzerce půjček zdarma. Druhým dlouhodobým partnerem je diskuse a fórum o půjčkách, kde můžete pokládat dotazy na finanční otázky. Rovněž provozujeme Nebankovky.cz a Vybrano.cz.
Stará verze srovnání půjček se nachází na adrese nejlepší, nejnižší, nejvýhodnější, nejlevnější a to včetně databáze soukromých osob a zprostředkovatelů. Která se nachází na adrese soukromníci, investoři a soukromí poskytovatelé půjček.
Informace o provozovateli služby
Neposkytuje radu dle §85 odst. 1 Zákona č. 257/2016 Sb.
Nezávislé srovnání bankovních a nebankovních půjček.
Provozovatel není zprostředkovatelem půjčky.
IČ: 14139936